Uutiset

01.12.2018

Proins Oy laadunhallinta

Proins Oy on saanut päätökseen sisäisen kehitystyön. Bureau Veritas on myöntänyt oikeuden CE-merkinnän käyttöön merkittävien teräsrakenteiden valmistuksessa EN 1090-EXC 2 mukaan.

Myös nykypäivän vaatimusten mukainen ISO 14 001 ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ja otettu käyttöön.

Samanaikaisesti Proins Oy on päivittänyt laadunjärjestelmän mukaisen ISO 9001 sertifioinnin.

21.06.2017

Proins Oy ja Rauma Marine Construction Oy sopimukseen tutkimusalus Arandan muutostöistä

Proins Oy toimittaa Rauma Marine Constructionille Aranda tutkimusaluksen putkisto- ja laiteasennustyöt konealueilla. Sopimus lujittaa vahvasti osapuolien aiemmin sopimaa yhteistyömallia, jossa tavoitteena on verkostoitunut laivanrakennus ja luomaan Rauman telakasta entistä parempi ja kilpailukykyisempi valmistus- ja korjaustelakka.

02.05.2017

Proins Oy ottaa käyttöön ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän

Vastuullisena yrityksenä tunnettu Proins Oy on aloittanut ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän valmistelun ja käyttöönoton. Järjestelmän on suunniteltu valmistuvan vuoden 2017 aikana. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain elokuusta 2017 alkaen ja auditointi on suunniteltu tehtävän vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on sertifioitu ympäristöjärjestelmä joka vastaa nykypäivän vaatimuksia.

31.03.2017

Proins Oy toimittaa Rauma Marine Constructionille ROPAX-autolauttaan lasti- ja kansialueitten putkisto- ja teräsvarustelun

Proins Oy ja Rauma Marine Construction Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen MOLS Linjen- varustamolle toimitettavan ROPAX-tyyppisen autolautan lasti- ja kansialueitten putkisto- ja teräsvarustelusopimuksen. Sopimus on Proins Oy:lle merkittävä ja takaa vahvan tilauskannan tammikuulle 2018.

07.03.2017

Proins Oy kehittää hitsauksen laadunhallintaa ja terästuotantoaan

Proins Oy on aloittanut sisäisen kehitystyön, jonka tuloksena tulee olemaan sertifioitu järjestelmä CE-merkittävien teräsrakenteiden valmistamiseen EN 1090 mukaan. Tavoitteena on uudistaa tuotantotapoja niin, että pystymme tuottamaan luokkien Ex1-3 vaatimukset täyttäviä CE-merkittyjä teräsrakenteita. Samalla kehitetään hitsauksen laadunvalvontaa ja otetaan käyttöön ISO-3834 mukainen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmä.

11.12.2019

Proins Oy:n ja Rauma Marine Constructions Oy:n sopimus Wasaline RoPax Ferryn rakennustyöstä

Proins Oy on allekirjoittanut Wasaline ROPAX-tyyppisen lautan lasti- ja kansialueitten putkisto- ja teräsvarustelusopimuksen.

Sopimus on merkittävä Proins Oy:lle ja luo uusia työpaikkoja sekä laajan tilauskannan vuodelle 2020. Sopimuksen myötä yrityksen yhteistyö vahvistuu Rauman telakan suuntaan ja luo uusia verkostoitumismahdollisuuksia.

Katso rekisteriseloste