Uutiset

21.06.2017

Proins Oy ja Rauma Marine Construction Oy sopimukseen tutkimusalus Arandan muutostöistä

Proins Oy toimittaa Rauma Marine Constructionille Aranda tutkimusaluksen putkisto- ja laiteasennustyöt konealueilla. Sopimus lujittaa vahvasti osapuolien aiemmin sopimaa yhteistyömallia, jossa tavoitteena on verkostoitunut laivanrakennus ja luomaan Rauman telakasta entistä parempi ja kilpailukykyisempi valmistus- ja korjaustelakka.

02.05.2017

Proins Oy ottaa käyttöön ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän

Vastuullisena yrityksenä tunnettu Proins Oy on aloittanut ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän valmistelun ja käyttöönoton. Järjestelmän on suunniteltu valmistuvan vuoden 2017 aikana. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain elokuusta 2017 alkaen ja auditointi on suunniteltu tehtävän vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena on sertifioitu ympäristöjärjestelmä joka vastaa nykypäivän vaatimuksia.

31.03.2017

Proins Oy toimittaa Rauma Marine Constructionille ROPAX-autolauttaan lasti- ja kansialueitten putkisto- ja teräsvarustelun

Proins Oy ja Rauma Marine Construction Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen MOLS Linjen- varustamolle toimitettavan ROPAX-tyyppisen autolautan lasti- ja kansialueitten putkisto- ja teräsvarustelusopimuksen. Sopimus on Proins Oy:lle merkittävä ja takaa vahvan tilauskannan tammikuulle 2018.

07.03.2017

Proins Oy kehittää hitsauksen laadunhallintaa ja terästuotantoaan

Proins Oy on aloittanut sisäisen kehitystyön, jonka tuloksena tulee olemaan sertifioitu järjestelmä CE-merkittävien teräsrakenteiden valmistamiseen EN 1090 mukaan. Tavoitteena on uudistaa tuotantotapoja niin, että pystymme tuottamaan luokkien Ex1-3 vaatimukset täyttäviä CE-merkittyjä teräsrakenteita. Samalla kehitetään hitsauksen laadunvalvontaa ja otetaan käyttöön ISO-3834 mukainen hitsauksen laadunvalvontajärjestelmä.

Katso rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Proins Oy
Y-tunnus: 2195531-6
Köykäntie 97
27100 EURAJOKI

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tapio Salminen
tapio.salminen@proins.fi

3. Rekisterin nimi
Markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Sulje [x]